สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนา

อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

Get Adobe Flash player


นายวีระ กิตติวิทยากุล

สาธารณสุขอำเภอบ้านนากิจกรรม

     ชมรมผู้สูงอายุ ม.8 ตำบลพิกุลออก ร่วมทำกิจกรรม และบริการตัดผมฟรี ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 (9 ต.ค.60)
สาระน่ารู้

    

๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙

ดอกดาวเรือง


  ประวัติที่มาของ "ดอกดาวเรือง" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้นำเมล็ดพันธุ์มาจากประเทศเนเธอร์แลนด์ เมื่อ พ.ศ.2510 พระองค์ท่านทรงโปรด เพราะสีสวยปลูกง่าย คงทน ฯลฯ ทรงโปรดให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทดลองปลูกและขยายสายพันธุ์ เพี่อแจกจ่ายให้ประชาชนนำไปปลูก..โดยในความเชี่อของคนไทย เชี่อว่า "สีเหลือง" หมายถีง “ทอง“ ถ้าปลูกไว้หน้าบ้านจะนำความเจริญ รุ่งเรืองร่ำรวยมาให้ผู้ปลูก “ดอกดาวเรือง" จึงเปรียบเสมือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 "พ่อหลวงของปวงชนทั้งประเทศ" ที่นำความสุข ความเจริญ ความรักสามัคคี อยู่ดีกินดี มาสู่ประเทศไทย "ดอกดาวเรือง" จึงเป็นตัวแทน “พ่อหลวง" ของคนไทยทั้งประเทศประชาชนทั่วสารทิศ จึงร่วมใจกันปลูกดอกดาวเรืองให้บาน เหลืองสะพรั่งทั้งแผ่นดิน 

..........................

 จาก.สารคดี-ตามรอยพ่อ ช่อง NBT ออกอากาศ วันที่ 6 ตุลาคม 2560