หน้าแรก

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คำสั่งเจ้าหน้าที่ดูแลบริห ...
แผนปฎิบัติการและงบประมาณ ...
ประกาศสำนักงานสาสธารณสุขอ ...
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข่อมู ...

รายงานการจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

รายงานการจัดซื้อ จัดจ้าง ...

รายงานการประชุมคณะกรรมการ ...

รายงานการประชุม พชอ อำเภอองครักษฺ์

รายงานการประชุม พชอ อำเภอ ...

ประกาศมาตรการป้องกันทุจริต

ประกาศมาตรการป้องกันทุจริ ...

ประกาศเรื่อง ช้าราชการปฎิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ประกาศเรื่อง ช้าราชการปฎิ ...

ประกาศการปฏิบัติกรณีการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์

ประกาศการปฏิบัติกรณีการให ...

กิจกรรม

 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอองค ...
Carousel Post: No posts found

สาระความรู้เรื่องโรคภัยและสุขภาพ

สำรวจพฤติกรรมล้างมือ พบปี ...
ผู้ป่วยใช้ยาอย่างไรให้ปลอ ...