สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
คำสั่งจังหวัดนครนายก


เลขคำสั่ง
เรื่อง วันที่ประกาศ รายบะเอียด
(8/2565)  มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2022-06-30 รายละเอียด
(6/2565)  มาตรการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว 2022-05-09 รายละเอียด
(7/2565)  มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับสถานประกอบการ โรงงาน สถานที่ก่อสร้าง และสถานที่พักของแรงงาน 2022-05-09 รายละเอียด
(5/2565)  มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2022-04-30 รายละเอียด
(4/2565)  มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2022-04-06 รายละเอียด
(3/2565)  แก้ไขเพิ่มเติมประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 1/2565 ลงวันที่ 9 มกราคม 2565 2022-01-31 รายละเอียด
(2/2565)  เรื่องมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2022-01-12 รายละเอียด
(1/2565)  มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับสถานบริการ สถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ 2022-01-09 รายละเอียด
(57/2564)  มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2021-12-21 รายละเอียด
(55/2564)  เรื่องมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับสถานประกอบการ โรงงาน สถานที่ก่อสร้าง และสถานที่พักของแรงงาน 2021-12-01 รายละเอียด
(56/2564)  เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2021-12-01 รายละเอียด
(54/2564)  มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2021-10-31 รายละเอียด
(53/2564)  มาตรการการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภทในพื้นที่จังหวัดนครนายก 2021-10-29 รายละเอียด
(52/2564)  สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค สำหรับสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรม 2021-10-16 รายละเอียด
(50/2564)  สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค สำหรับสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรม 2021-09-30 รายละเอียด
(47/2564)  มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2021-08-30 รายละเอียด
(48/2564)  สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดสำหรับสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรม 2021-08-30 รายละเอียด
(49/2564)  มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2021-08-30 รายละเอียด
(46/2564)  การแก้ไขเพิ่มเติมมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 40/2564 ลว. 2 ส.ค. 64 2021-08-18 รายละเอียด
(1568/2564)  ขยายระยะเวลาสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว 2021-08-16 รายละเอียด
(44/2564)  การแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะกิจการในตลาดนัด ตามประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 43/2564 ลว. 9 สิงหาคม 2564 2021-08-16 รายละเอียด
(45/2564)  มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานก่อสร้างและกลุ่มแรงงานในสถานประกอบกิจการหรือโรงงาน 2021-08-16 รายละเอียด
(1544/2564)  สั่งปิดสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติเป็นการชั่วคราว 2021-08-09 รายละเอียด
(43/2564)  การแก้ไขเพิ่มเติม มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 40-2564 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 2021-08-09 รายละเอียด
(1510/2564)  การให้บริการรถขนส่งสาธารณะในเขตพื้นที่จังหวัดนครนายก 2021-08-04 รายละเอียด
(42/2564)  การแก้ไขเพิ่มเติมสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมตามประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 40/2564 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 2021-08-04 รายละเอียด
(40/2564)  เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2021-08-02 รายละเอียด
(41/2564)  มาตรการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดนครนายก 2021-08-02 รายละเอียด
(1498/2564)  สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว 2021-08-02 รายละเอียด
(1499/2564)  การให้บริการรถขนส่งสาธารณะในเขตพื้นที่จังหวัดนครนายก 2021-08-02 รายละเอียด
(1488/64)  มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับสถานประกอบการและโรงงานในพื้นที่จังหวัดนครนายก 2021-08-01 รายละเอียด
(39/2564)  ขยายเวลาการบังคับใช้ประกาศจังหวัดนครนายก 2021-07-31 รายละเอียด
(1445/2564)  สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว 2021-07-24 รายละเอียด
(38/2564)  มาตรการควบคุมการเดินทางในการเข้า - ออกพื้นที่จังหวัดนครนายก 2021-07-19 รายละเอียด
(36/2564)  ขยายเวลาบังคับใช้ประกาศจังหวัดนครนายกและการแก้ไขเพิ่มเติมการสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว 2021-07-18 รายละเอียด
(37/2564)  ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครนายกสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 2021-07-18 รายละเอียด
(34/2564)  มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2021-07-11 รายละเอียด
(35/2564)  มาตรการควบคุมการเดินทางในการเข้า - ออกพื้นที่จังหวัดนครนายก 2021-07-11 รายละเอียด
(33/2564)  มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เพิ่มเติม) 2021-07-07 รายละเอียด
(31/2564)  มาตรการควบคุมการเดินทางในการ เข้า-ออก พื้นที่จังหวัดนครนายก 2021-06-29 รายละเอียด
(32/2564)  การแก้ไขเพิ่มเติมมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 28/2564 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2564 2021-06-29 รายละเอียด
(28/2564)  มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2021-06-21 รายละเอียด
(29/2564)  มาตรการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว 2021-06-21 รายละเอียด
(30/2564)  มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับสถานประกาอบการโรงงาน สถานที่ก่อสร้าง และสถานที่พักของแรงงาน 2021-06-21 รายละเอียด
(27/2564)  ขยายเวลาการบังคับใช้ประกาศจังหวัดนครนายก และยกเลิกการกำหนดพื้นที่สถานการณ์ 2021-05-24 รายละเอียด
(25/2564)  มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2021-05-16 รายละเอียด
(26/2564)  กำหนดพื้นที่สถานการณ์และมาตรการควบคุมแบบบูรณาการจำแนกตามพื้นที่สถานการณ์ 2021-05-16 รายละเอียด
(24/2564)  ขยายเวลาการบังคับใช้ประกาศจังหวัดนครนายก 2021-05-07 รายละเอียด
(23/2564)  มาตาการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2021-04-30 รายละเอียด
(20/2564)  มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2021-04-26 รายละเอียด
(21/2564)  มาตรการควบคุมการเดินทางในการเข้า-ออก พื้นที่จังหวัดนครนายก 2021-04-26 รายละเอียด
(22/2564)  ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครนายกสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 2021-04-26 รายละเอียด
(18/2564)  มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2021-04-17 รายละเอียด
(19/2564)  มาตรการควบคุมการเดินทางในการเข้า-ออก พื้นที่จังหวัดนครนายก 2021-04-17 รายละเอียด
(16/2564)  มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2021-04-09 รายละเอียด
(17/2564)  การแก้ไขเพิ่มเติมการผ่อนคลายให้เปิดดำเนินกิจการหรือกิจกรรมบางประเภท ตามประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 14/2564 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564 2021-04-09 รายละเอียด
(14/2564)  ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และผ่อนคลายให้เปิดดำเนินกิจการหรือกิจกรรมบางประเภท 2021-03-31 รายละเอียด
(15/2564)  มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดนครนายก 2021-03-31 รายละเอียด
(13/2564)  ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว โดยผ่อนคลายให้เปิดดำเนินกิจการหรือกิจกรรมบางประเภท และมาตรการควบคุมการเดินทางเข้าออกพื้นที่จังหวัดนครนายก 2021-02-24 รายละเอียด
(9/2564)  ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และผ่อนคลายให้เปิดดำเนินกิจการหรือกิจกรรมบางประเภท 2021-01-31 รายละเอียด
(10/2564)  มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2021-01-31 รายละเอียด
(11/2564)  มาตรการควบคุมการเดินทางเข้าออกพื้นที่จังหวัดนครนายก 2021-01-31 รายละเอียด
(12/2564)  มาตรการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว 2021-01-31 รายละเอียด
(8/2564)  ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และผ่อนคลายให้เปิดดำเนินกิจการรหือกิจกรรมบางประเภท 2021-01-22 รายละเอียด
(7/2564)  มาตรการควบคุมการเดินทางเข้าออกพื้นที่จังหวัดนครนายก 2021-01-08 รายละเอียด
(5/2564)  มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (แก้ไขเพิ่มเติม) 2021-01-05 รายละเอียด
(6/2564)  ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (เพิ่มเติม) 2021-01-05 รายละเอียด
(1/2564)  กำหนดให้จังหวัดนครนายก เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด และสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว 2021-01-03 รายละเอียด
(2/2564)  มาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2021-01-03 รายละเอียด
(3/2564)  มาตรการเข้า-ออก ในพื้นที่จังหวัดนครนายก 2021-01-03 รายละเอียด
(4/2564)  การแก้ไขเพิ่มเติมการสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ตามประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่/2564 ลงวันที่ 3 มกราคม 2564 2021-01-03 รายละเอียด
(41/2563)  ขยายเวลาการปิดสถานศึกษาเป็นการชั่วคราว ในพื้นที่อำเภอเมืองนครนายก 2020-12-31 รายละเอียด
(38/2563)  กำหนดพื้นที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2020-12-30 รายละเอียด
(39/2563)  แก้ไขเพิ่มเติมประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 36/2563 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 2020-12-30 รายละเอียด
(40/2563)  แนวทางปฏิบัติในการเข้าพื้นที่จังหวัดนครนายก 2020-12-30 รายละเอียด
(37/2563)  การปิดสถานศึกษาเป็นการชั่วคราว ในพื้นที่อำเภอเมืองนครนายก 2020-12-28 รายละเอียด
(36/2563)  ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และมาตรการการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2020-12-25 รายละเอียด
(35/2563)  มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีการแพร่ระบาดในจังหวัดสมุทรสาคร 2020-12-22 รายละเอียด
(34/2563)  มาตรการรองรับการจัดงานหรือกิจกรรมการแสดง ดนตรี คอนเสิร์ต หรือการจัดกิจกรรมรื่นเริงต่างๆ เพื่อป้งกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2020-07-31 รายละเอียด
(33/2563)  มาตราการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามข้อกำหนดในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 11) 2020-07-01 รายละเอียด
(32/2563)  มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามข้อกำหนดในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 10) 2020-06-14 รายละเอียด
(30/2563)  มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามข้อกำหนดในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (เพิ่มเติม) 2020-05-31 รายละเอียด
(31/2563)  แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (เพิ่มเติม) 2020-05-31 รายละเอียด
(28/2563)  มาตราการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีห้ามประชาชนที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าออกนอกบ้าน ที่พักอาศัย หรือสถานที่ทำงาน 2020-05-22 รายละเอียด
(29/2563)  มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้บุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่อื่นแล้วเข้ามาพำนักในจังหวัดนครนายก ไปรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 2020-05-22 รายละเอียด
(27/2563)  มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามข้อกำหนดในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 2020-05-20 รายละเอียด
(26/2563)  แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 2020-05-17 รายละเอียด
(24/2563)  การปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ตามข้อกำหนดในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพิ่มเติม) 2020-05-16 รายละเอียด
(25/2563)  การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่าง ตามข้อกำหนดในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 2020-05-16 รายละเอียด
(23/2563)  การปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ตามข้อกำหนดในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในถานการณ์ฉุกเฉิน พ 2020-05-02 รายละเอียด
(22/2563)  มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เพิ่มเติม) กรณีการบริจาค หรือแจกจ่ายสิ่งของ 2020-04-21 รายละเอียด
(20/2563)  ขยายเวลาห้ามจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นการชั่วคราว 2020-04-15 รายละเอียด
(21/2563)  มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เพิ่มเติม) 2020-04-15 รายละเอียด
(19/2563)  มาตรการเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์ 2020-04-10 รายละเอียด
(18/2563)  ห้ามจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นการชั่วคราว 2020-04-08 รายละเอียด
(17/2563)  ขยายเวลาบังคับใช้ประกาศจังหวัดนครนายก 2020-04-07 รายละเอียด
(14/2563)  สถานที่ราชการงดการให้บริการบางประเภทเป็นการชั่วคราว (เพิ่มเติม) 2020-04-02 รายละเอียด
(15/2563)  การห้ามชุมนุม 2020-04-02 รายละเอียด
(16/2563)  มาตรการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เพิ่มเติม) 2020-04-02 รายละเอียด
(12/2563)  สถานที่ราชการงดการให้บริการบางประเภทเป็นการชั่วคราว 2020-03-31 รายละเอียด
(13/2563)  ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (เพิ่มเติม) 2020-03-31 รายละเอียด
(11/2563)  งดบริการเป็นการชั่วคราว 2020-03-30 รายละเอียด
(10/2563)  สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว 2020-03-28 รายละเอียด
(6/2563)  การดำเนินการกรณีมีผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานคร จังหวัดปริมณฑล และจังหวัดอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบจากม 2020-03-24 รายละเอียด
(7/2563)  สั่งปิดสถานที่ท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราว 2020-03-24 รายละเอียด
(8/2563)  ยกเว้นให้ห้างสรรพสินค้าจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการป้งกันและควบคุมการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวร 2020-03-24 รายละเอียด
(9/2563)  การดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน 2020-03-24 รายละเอียด
(5/2563)  มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับพิธีและวัฒนธรรมทางศาส 2020-03-23 รายละเอียด
(2/2563)  สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 ถึง 13 เมษายน 2563 2020-03-22 รายละเอียด
(3/2563)  แนวทางการให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่ต้้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครนายก ดำเนินการตามมาตรการเร่งด่ว 2020-03-22 รายละเอียด
(4/2563)  การขอรับเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้า 2020-03-22 รายละเอียด
(1/2563)  มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2020-03-18 รายละเอียด
(51/2564)  มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 0000-00-00 รายละเอียด
       


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก 
90 หมู่ 7 ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก 26000โทร.037-386388 - 90 โทรสาร 037-386392

by นายจิรยุทธ  พวงพยอม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ