จองการรับบริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)


- โปรดอ่านก่อนดำเนินการลงทะเบียน -

  • สำหรับผู้พักอาศัยหรือทำงานอยู่ใน จังหวัดนครนายก ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 เท่านั้น หากท่านลงทะเบียนในช่องทางอื่นๆไปแล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำอีก

  • ให้ใช้รหัสบัตรประจำตัวประชาชนของตัวเองเท่านั้น

  • การจองรับบริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ผ่าน SAVE NAKHONNAYOK ไม่สามารถจองซ้ำได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลของท่านให้ถูกต้องก่อนกดปุ่มยืนยันข้อมูลการจอง

  • หลังลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19 แล้วท่านสามารถเข้ามาตรวจสอบผลการขึ้นทะเบียนรับวัคซีนได้ที่ "SAVE Nakhonnayok"ได้ที่ เมนูตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนแล้ว จังหวัดนครนายก สำหรับ วันและเวลา การฉีดขึ้นอยู่กับลำดับการจอง ก่อน - หลังและจำนวนของวัคซีนที่ โรงพยาบาลที่ได้รับการจัดสรร ซึ่งจะประกาศแจ้งวันนัดฉีดวัคซีน ให้ทราบอีกครั้งผ่านทางหน้าเว็บสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ที่ลิงก์ http://nayok.moph.go.th/ และ "SAVE NAKHONNAYOK"

 

 

   

 

 


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก 
90 หมู่ 7 ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก 26000โทร.037-386388 - 90 โทรสาร 037-386392