ตรวจสอบคิว และวันรับบริการที่ลงทะเบียนจองผ่าน "ระบบหมอพร้อม"และ "ระบบSAVE NAKHONNAYOK"- โปรดอ่านก่อนดำเนินการตรวจสอบคิวการจอง -

  • สำหรับผู้ที่ลงทะเบียจองรับวัคซีนโควิด-19 ผ่านระบบ "หมอพร้อม" และจองผ่านระบบ "SAVE NAKHONNAYOK"

  • โปรดเลือก โรงพยาบาลที่ท่านจอง เพื่อตรวจสอบคิวการจอง

                   

 

 


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก 
90 หมู่ 7 ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก 26000โทร.037-386388 - 90 โทรสาร 037-386392